UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0800 to U+09FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
name
U+0800e0 a0 80SAMARITAN LETTER ALAF
U+0801e0 a0 81SAMARITAN LETTER BIT
U+0802e0 a0 82SAMARITAN LETTER GAMAN
U+0803e0 a0 83SAMARITAN LETTER DALAT
U+0804e0 a0 84SAMARITAN LETTER IY
U+0805e0 a0 85SAMARITAN LETTER BAA
U+0806e0 a0 86SAMARITAN LETTER ZEN
U+0807e0 a0 87SAMARITAN LETTER IT
U+0808e0 a0 88SAMARITAN LETTER TIT
U+0809e0 a0 89SAMARITAN LETTER YUT
U+080Ae0 a0 8aSAMARITAN LETTER KAAF
U+080Be0 a0 8bSAMARITAN LETTER LABAT
U+080Ce0 a0 8cSAMARITAN LETTER MIM
U+080De0 a0 8dSAMARITAN LETTER NUN
U+080Ee0 a0 8eSAMARITAN LETTER SINGAAT
U+080Fe0 a0 8fSAMARITAN LETTER IN
U+0810e0 a0 90SAMARITAN LETTER FI
U+0811e0 a0 91SAMARITAN LETTER TSAADIY
U+0812e0 a0 92SAMARITAN LETTER QUF
U+0813e0 a0 93SAMARITAN LETTER RISH
U+0814e0 a0 94SAMARITAN LETTER SHAN
U+0815e0 a0 95SAMARITAN LETTER TAAF
U+0816e0 a0 96SAMARITAN MARK IN
U+0817e0 a0 97SAMARITAN MARK IN-ALAF
U+0818e0 a0 98SAMARITAN MARK OCCLUSION
U+0819e0 a0 99SAMARITAN MARK DAGESH
U+081Ae0 a0 9aSAMARITAN MODIFIER LETTER EPENTHETIC YUT
U+081Be0 a0 9bSAMARITAN MARK EPENTHETIC YUT
U+081Ce0 a0 9cSAMARITAN VOWEL SIGN LONG E
U+081De0 a0 9dSAMARITAN VOWEL SIGN E
U+081Ee0 a0 9eSAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG AA
U+081Fe0 a0 9fSAMARITAN VOWEL SIGN LONG AA
U+0820e0 a0 a0SAMARITAN VOWEL SIGN AA
U+0821e0 a0 a1SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG A
U+0822e0 a0 a2SAMARITAN VOWEL SIGN LONG A
U+0823e0 a0 a3SAMARITAN VOWEL SIGN A
U+0824e0 a0 a4SAMARITAN MODIFIER LETTER SHORT A
U+0825e0 a0 a5SAMARITAN VOWEL SIGN SHORT A
U+0826e0 a0 a6SAMARITAN VOWEL SIGN LONG U
U+0827e0 a0 a7SAMARITAN VOWEL SIGN U
U+0828e0 a0 a8SAMARITAN MODIFIER LETTER I
U+0829e0 a0 a9SAMARITAN VOWEL SIGN LONG I
U+082Ae0 a0 aaSAMARITAN VOWEL SIGN I
U+082Be0 a0 abSAMARITAN VOWEL SIGN O
U+082Ce0 a0 acSAMARITAN VOWEL SIGN SUKUN
U+082De0 a0 adSAMARITAN MARK NEQUDAA
U+082Ee0 a0 ae
U+082Fe0 a0 af
U+0830e0 a0 b0SAMARITAN PUNCTUATION NEQUDAA
U+0831e0 a0 b1SAMARITAN PUNCTUATION AFSAAQ
U+0832e0 a0 b2SAMARITAN PUNCTUATION ANGED
U+0833e0 a0 b3SAMARITAN PUNCTUATION BAU
U+0834e0 a0 b4SAMARITAN PUNCTUATION ATMAAU
U+0835e0 a0 b5SAMARITAN PUNCTUATION SHIYYAALAA
U+0836e0 a0 b6SAMARITAN ABBREVIATION MARK
U+0837e0 a0 b7SAMARITAN PUNCTUATION MELODIC QITSA
U+0838e0 a0 b8SAMARITAN PUNCTUATION ZIQAA
U+0839e0 a0 b9SAMARITAN PUNCTUATION QITSA
U+083Ae0 a0 baSAMARITAN PUNCTUATION ZAEF
U+083Be0 a0 bbSAMARITAN PUNCTUATION TURU
U+083Ce0 a0 bcSAMARITAN PUNCTUATION ARKAANU
U+083De0 a0 bdSAMARITAN PUNCTUATION SOF MASHFAAT
U+083Ee0 a0 beSAMARITAN PUNCTUATION ANNAAU
U+083Fe0 a0 bf
U+0840e0 a1 80MANDAIC LETTER HALQA
U+0841e0 a1 81MANDAIC LETTER AB
U+0842e0 a1 82MANDAIC LETTER AG
U+0843e0 a1 83MANDAIC LETTER AD
U+0844e0 a1 84MANDAIC LETTER AH
U+0845e0 a1 85MANDAIC LETTER USHENNA
U+0846e0 a1 86MANDAIC LETTER AZ
U+0847e0 a1 87MANDAIC LETTER IT
U+0848e0 a1 88MANDAIC LETTER ATT
U+0849e0 a1 89MANDAIC LETTER AKSA
U+084Ae0 a1 8aMANDAIC LETTER AK
U+084Be0 a1 8bMANDAIC LETTER AL
U+084Ce0 a1 8cMANDAIC LETTER AM
U+084De0 a1 8dMANDAIC LETTER AN
U+084Ee0 a1 8eMANDAIC LETTER AS
U+084Fe0 a1 8fMANDAIC LETTER IN
U+0850e0 a1 90MANDAIC LETTER AP
U+0851e0 a1 91MANDAIC LETTER ASZ
U+0852e0 a1 92MANDAIC LETTER AQ
U+0853e0 a1 93MANDAIC LETTER AR
U+0854e0 a1 94MANDAIC LETTER ASH
U+0855e0 a1 95MANDAIC LETTER AT
U+0856e0 a1 96MANDAIC LETTER DUSHENNA
U+0857e0 a1 97MANDAIC LETTER KAD
U+0858e0 a1 98MANDAIC LETTER AIN
U+0859e0 a1 99MANDAIC AFFRICATION MARK
U+085Ae0 a1 9aMANDAIC VOCALIZATION MARK
U+085Be0 a1 9bMANDAIC GEMINATION MARK
U+085Ce0 a1 9c
U+085De0 a1 9d
U+085Ee0 a1 9eMANDAIC PUNCTUATION
U+085Fe0 a1 9f
U+0860e0 a1 a0SYRIAC LETTER MALAYALAM NGA
U+0861e0 a1 a1SYRIAC LETTER MALAYALAM JA
U+0862e0 a1 a2SYRIAC LETTER MALAYALAM NYA
U+0863e0 a1 a3SYRIAC LETTER MALAYALAM TTA
U+0864e0 a1 a4SYRIAC LETTER MALAYALAM NNA
U+0865e0 a1 a5SYRIAC LETTER MALAYALAM NNNA
U+0866e0 a1 a6SYRIAC LETTER MALAYALAM BHA
U+0867e0 a1 a7SYRIAC LETTER MALAYALAM RA
U+0868e0 a1 a8SYRIAC LETTER MALAYALAM LLA
U+0869e0 a1 a9SYRIAC LETTER MALAYALAM LLLA
U+086Ae0 a1 aaSYRIAC LETTER MALAYALAM SSA
U+086Be0 a1 ab
U+086Ce0 a1 ac
U+086De0 a1 ad
U+086Ee0 a1 ae
U+086Fe0 a1 af
U+0870e0 a1 b0
U+0871e0 a1 b1
U+0872e0 a1 b2
U+0873e0 a1 b3
U+0874e0 a1 b4
U+0875e0 a1 b5
U+0876e0 a1 b6
U+0877e0 a1 b7
U+0878e0 a1 b8
U+0879e0 a1 b9
U+087Ae0 a1 ba
U+087Be0 a1 bb
U+087Ce0 a1 bc
U+087De0 a1 bd
U+087Ee0 a1 be
U+087Fe0 a1 bf
U+0880e0 a2 80
U+0881e0 a2 81
U+0882e0 a2 82
U+0883e0 a2 83
U+0884e0 a2 84
U+0885e0 a2 85
U+0886e0 a2 86
U+0887e0 a2 87
U+0888e0 a2 88
U+0889e0 a2 89
U+088Ae0 a2 8a
U+088Be0 a2 8b
U+088Ce0 a2 8c
U+088De0 a2 8d
U+088Ee0 a2 8e
U+088Fe0 a2 8f
U+0890e0 a2 90
U+0891e0 a2 91
U+0892e0 a2 92
U+0893e0 a2 93
U+0894e0 a2 94
U+0895e0 a2 95
U+0896e0 a2 96
U+0897e0 a2 97
U+0898e0 a2 98
U+0899e0 a2 99
U+089Ae0 a2 9a
U+089Be0 a2 9b
U+089Ce0 a2 9c
U+089De0 a2 9d
U+089Ee0 a2 9e
U+089Fe0 a2 9f
U+08A0e0 a2 a0ARABIC LETTER BEH WITH SMALL V BELOW
U+08A1e0 a2 a1ARABIC LETTER BEH WITH HAMZA ABOVE
U+08A2e0 a2 a2ARABIC LETTER JEEM WITH TWO DOTS ABOVE
U+08A3e0 a2 a3ARABIC LETTER TAH WITH TWO DOTS ABOVE
U+08A4e0 a2 a4ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW AND THREE DOTS ABOVE
U+08A5e0 a2 a5ARABIC LETTER QAF WITH DOT BELOW
U+08A6e0 a2 a6ARABIC LETTER LAM WITH DOUBLE BAR
U+08A7e0 a2 a7ARABIC LETTER MEEM WITH THREE DOTS ABOVE
U+08A8e0 a2 a8ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND HAMZA ABOVE
U+08A9e0 a2 a9ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND DOT ABOVE
U+08AAe0 a2 aaARABIC LETTER REH WITH LOOP
U+08ABe0 a2 abARABIC LETTER WAW WITH DOT WITHIN
U+08ACe0 a2 acARABIC LETTER ROHINGYA YEH
U+08ADe0 a2 adARABIC LETTER LOW ALEF
U+08AEe0 a2 aeARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS BELOW
U+08AFe0 a2 afARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS BELOW
U+08B0e0 a2 b0ARABIC LETTER GAF WITH INVERTED STROKE
U+08B1e0 a2 b1ARABIC LETTER STRAIGHT WAW
U+08B2e0 a2 b2ARABIC LETTER ZAIN WITH INVERTED V ABOVE
U+08B3e0 a2 b3ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS BELOW
U+08B4e0 a2 b4ARABIC LETTER KAF WITH DOT BELOW
U+08B5e0 a2 b5
U+08B6e0 a2 b6ARABIC LETTER BEH WITH SMALL MEEM ABOVE
U+08B7e0 a2 b7ARABIC LETTER PEH WITH SMALL MEEM ABOVE
U+08B8e0 a2 b8ARABIC LETTER TEH WITH SMALL TEH ABOVE
U+08B9e0 a2 b9ARABIC LETTER REH WITH SMALL NOON ABOVE
U+08BAe0 a2 baARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND SMALL NOON ABOVE
U+08BBe0 a2 bbARABIC LETTER AFRICAN FEH
U+08BCe0 a2 bcARABIC LETTER AFRICAN QAF
U+08BDe0 a2 bdARABIC LETTER AFRICAN NOON
U+08BEe0 a2 be
U+08BFe0 a2 bf
U+08C0e0 a3 80
U+08C1e0 a3 81
U+08C2e0 a3 82
U+08C3e0 a3 83
U+08C4e0 a3 84
U+08C5e0 a3 85
U+08C6e0 a3 86
U+08C7e0 a3 87
U+08C8e0 a3 88
U+08C9e0 a3 89
U+08CAe0 a3 8a
U+08CBe0 a3 8b
U+08CCe0 a3 8c
U+08CDe0 a3 8d
U+08CEe0 a3 8e
U+08CFe0 a3 8f
U+08D0e0 a3 90
U+08D1e0 a3 91
U+08D2e0 a3 92
U+08D3e0 a3 93
U+08D4e0 a3 94ARABIC SMALL HIGH WORD AR-RUB
U+08D5e0 a3 95ARABIC SMALL HIGH SAD
U+08D6e0 a3 96ARABIC SMALL HIGH AIN
U+08D7e0 a3 97ARABIC SMALL HIGH QAF
U+08D8e0 a3 98ARABIC SMALL HIGH NOON WITH KASRA
U+08D9e0 a3 99ARABIC SMALL LOW NOON WITH KASRA
U+08DAe0 a3 9aARABIC SMALL HIGH WORD ATH-THALATHA
U+08DBe0 a3 9bARABIC SMALL HIGH WORD AS-SAJDA
U+08DCe0 a3 9cARABIC SMALL HIGH WORD AN-NISF
U+08DDe0 a3 9dARABIC SMALL HIGH WORD SAKTA
U+08DEe0 a3 9eARABIC SMALL HIGH WORD QIF
U+08DFe0 a3 9fARABIC SMALL HIGH WORD WAQFA
U+08E0e0 a3 a0ARABIC SMALL HIGH FOOTNOTE MARKER
U+08E1e0 a3 a1ARABIC SMALL HIGH SIGN SAFHA
U+08E2e0 a3 a2ARABIC DISPUTED END OF AYAH
U+08E3e0 a3 a3ARABIC TURNED DAMMA BELOW
U+08E4e0 a3 a4ARABIC CURLY FATHA
U+08E5e0 a3 a5ARABIC CURLY DAMMA
U+08E6e0 a3 a6ARABIC CURLY KASRA
U+08E7e0 a3 a7ARABIC CURLY FATHATAN
U+08E8e0 a3 a8ARABIC CURLY DAMMATAN
U+08E9e0 a3 a9ARABIC CURLY KASRATAN
U+08EAe0 a3 aaARABIC TONE ONE DOT ABOVE
U+08EBe0 a3 abARABIC TONE TWO DOTS ABOVE
U+08ECe0 a3 acARABIC TONE LOOP ABOVE
U+08EDe0 a3 adARABIC TONE ONE DOT BELOW
U+08EEe0 a3 aeARABIC TONE TWO DOTS BELOW
U+08EFe0 a3 afARABIC TONE LOOP BELOW
U+08F0e0 a3 b0ARABIC OPEN FATHATAN
U+08F1e0 a3 b1ARABIC OPEN DAMMATAN
U+08F2e0 a3 b2ARABIC OPEN KASRATAN
U+08F3e0 a3 b3ARABIC SMALL HIGH WAW
U+08F4e0 a3 b4ARABIC FATHA WITH RING
U+08F5e0 a3 b5ARABIC FATHA WITH DOT ABOVE
U+08F6e0 a3 b6ARABIC KASRA WITH DOT BELOW
U+08F7e0 a3 b7ARABIC LEFT ARROWHEAD ABOVE
U+08F8e0 a3 b8ARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE
U+08F9e0 a3 b9ARABIC LEFT ARROWHEAD BELOW
U+08FAe0 a3 baARABIC RIGHT ARROWHEAD BELOW
U+08FBe0 a3 bbARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE
U+08FCe0 a3 bcARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT
U+08FDe0 a3 bdARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT
U+08FEe0 a3 beARABIC DAMMA WITH DOT
U+08FFe0 a3 bfARABIC MARK SIDEWAYS NOON GHUNNA
U+0900e0 a4 80DEVANAGARI SIGN INVERTED CANDRABINDU
U+0901e0 a4 81DEVANAGARI SIGN CANDRABINDU
U+0902e0 a4 82DEVANAGARI SIGN ANUSVARA
U+0903e0 a4 83DEVANAGARI SIGN VISARGA
U+0904e0 a4 84DEVANAGARI LETTER SHORT A
U+0905e0 a4 85DEVANAGARI LETTER A
U+0906e0 a4 86DEVANAGARI LETTER AA
U+0907e0 a4 87DEVANAGARI LETTER I
U+0908e0 a4 88DEVANAGARI LETTER II
U+0909e0 a4 89DEVANAGARI LETTER U
U+090Ae0 a4 8aDEVANAGARI LETTER UU
U+090Be0 a4 8bDEVANAGARI LETTER VOCALIC R
U+090Ce0 a4 8cDEVANAGARI LETTER VOCALIC L
U+090De0 a4 8dDEVANAGARI LETTER CANDRA E
U+090Ee0 a4 8eDEVANAGARI LETTER SHORT E
U+090Fe0 a4 8fDEVANAGARI LETTER E
U+0910e0 a4 90DEVANAGARI LETTER AI
U+0911e0 a4 91DEVANAGARI LETTER CANDRA O
U+0912e0 a4 92DEVANAGARI LETTER SHORT O
U+0913e0 a4 93DEVANAGARI LETTER O
U+0914e0 a4 94DEVANAGARI LETTER AU
U+0915e0 a4 95DEVANAGARI LETTER KA
U+0916e0 a4 96DEVANAGARI LETTER KHA
U+0917e0 a4 97DEVANAGARI LETTER GA
U+0918e0 a4 98DEVANAGARI LETTER GHA
U+0919e0 a4 99DEVANAGARI LETTER NGA
U+091Ae0 a4 9aDEVANAGARI LETTER CA
U+091Be0 a4 9bDEVANAGARI LETTER CHA
U+091Ce0 a4 9cDEVANAGARI LETTER JA
U+091De0 a4 9dDEVANAGARI LETTER JHA
U+091Ee0 a4 9eDEVANAGARI LETTER NYA
U+091Fe0 a4 9fDEVANAGARI LETTER TTA
U+0920e0 a4 a0DEVANAGARI LETTER TTHA
U+0921e0 a4 a1DEVANAGARI LETTER DDA
U+0922e0 a4 a2DEVANAGARI LETTER DDHA
U+0923e0 a4 a3DEVANAGARI LETTER NNA
U+0924e0 a4 a4DEVANAGARI LETTER TA
U+0925e0 a4 a5DEVANAGARI LETTER THA
U+0926e0 a4 a6DEVANAGARI LETTER DA
U+0927e0 a4 a7DEVANAGARI LETTER DHA
U+0928e0 a4 a8DEVANAGARI LETTER NA
U+0929e0 a4 a9DEVANAGARI LETTER NNNA
U+092Ae0 a4 aaDEVANAGARI LETTER PA
U+092Be0 a4 abDEVANAGARI LETTER PHA
U+092Ce0 a4 acDEVANAGARI LETTER BA
U+092De0 a4 adDEVANAGARI LETTER BHA
U+092Ee0 a4 aeDEVANAGARI LETTER MA
U+092Fe0 a4 afDEVANAGARI LETTER YA
U+0930e0 a4 b0DEVANAGARI LETTER RA
U+0931e0 a4 b1DEVANAGARI LETTER RRA
U+0932e0 a4 b2DEVANAGARI LETTER LA
U+0933e0 a4 b3DEVANAGARI LETTER LLA
U+0934e0 a4 b4DEVANAGARI LETTER LLLA
U+0935e0 a4 b5DEVANAGARI LETTER VA
U+0936e0 a4 b6DEVANAGARI LETTER SHA
U+0937e0 a4 b7DEVANAGARI LETTER SSA
U+0938e0 a4 b8DEVANAGARI LETTER SA
U+0939e0 a4 b9DEVANAGARI LETTER HA
U+093Ae0 a4 baDEVANAGARI VOWEL SIGN OE
U+093Be0 a4 bbDEVANAGARI VOWEL SIGN OOE
U+093Ce0 a4 bcDEVANAGARI SIGN NUKTA
U+093De0 a4 bdDEVANAGARI SIGN AVAGRAHA
U+093Ee0 a4 beDEVANAGARI VOWEL SIGN AA
U+093Fिe0 a4 bfDEVANAGARI VOWEL SIGN I
U+0940e0 a5 80DEVANAGARI VOWEL SIGN II
U+0941e0 a5 81DEVANAGARI VOWEL SIGN U
U+0942e0 a5 82DEVANAGARI VOWEL SIGN UU
U+0943e0 a5 83DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0944e0 a5 84DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0945e0 a5 85DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA E
U+0946e0 a5 86DEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT E
U+0947e0 a5 87DEVANAGARI VOWEL SIGN E
U+0948e0 a5 88DEVANAGARI VOWEL SIGN AI
U+0949e0 a5 89DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA O
U+094Ae0 a5 8aDEVANAGARI VOWEL SIGN SHORT O
U+094Be0 a5 8bDEVANAGARI VOWEL SIGN O
U+094Ce0 a5 8cDEVANAGARI VOWEL SIGN AU
U+094De0 a5 8dDEVANAGARI SIGN VIRAMA
U+094Ee0 a5 8eDEVANAGARI VOWEL SIGN PRISHTHAMATRA E
U+094Fe0 a5 8fDEVANAGARI VOWEL SIGN AW
U+0950e0 a5 90DEVANAGARI OM
U+0951e0 a5 91DEVANAGARI STRESS SIGN UDATTA
U+0952e0 a5 92DEVANAGARI STRESS SIGN ANUDATTA
U+0953e0 a5 93DEVANAGARI GRAVE ACCENT
U+0954e0 a5 94DEVANAGARI ACUTE ACCENT
U+0955e0 a5 95DEVANAGARI VOWEL SIGN CANDRA LONG E
U+0956e0 a5 96DEVANAGARI VOWEL SIGN UE
U+0957e0 a5 97DEVANAGARI VOWEL SIGN UUE
U+0958e0 a5 98DEVANAGARI LETTER QA
U+0959e0 a5 99DEVANAGARI LETTER KHHA
U+095Ae0 a5 9aDEVANAGARI LETTER GHHA
U+095Be0 a5 9bDEVANAGARI LETTER ZA
U+095Ce0 a5 9cDEVANAGARI LETTER DDDHA
U+095De0 a5 9dDEVANAGARI LETTER RHA
U+095Ee0 a5 9eDEVANAGARI LETTER FA
U+095Fe0 a5 9fDEVANAGARI LETTER YYA
U+0960e0 a5 a0DEVANAGARI LETTER VOCALIC RR
U+0961e0 a5 a1DEVANAGARI LETTER VOCALIC LL
U+0962e0 a5 a2DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0963e0 a5 a3DEVANAGARI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0964e0 a5 a4DEVANAGARI DANDA
U+0965e0 a5 a5DEVANAGARI DOUBLE DANDA
U+0966e0 a5 a6DEVANAGARI DIGIT ZERO
U+0967e0 a5 a7DEVANAGARI DIGIT ONE
U+0968e0 a5 a8DEVANAGARI DIGIT TWO
U+0969e0 a5 a9DEVANAGARI DIGIT THREE
U+096Ae0 a5 aaDEVANAGARI DIGIT FOUR
U+096Be0 a5 abDEVANAGARI DIGIT FIVE
U+096Ce0 a5 acDEVANAGARI DIGIT SIX
U+096De0 a5 adDEVANAGARI DIGIT SEVEN
U+096Ee0 a5 aeDEVANAGARI DIGIT EIGHT
U+096Fe0 a5 afDEVANAGARI DIGIT NINE
U+0970e0 a5 b0DEVANAGARI ABBREVIATION SIGN
U+0971e0 a5 b1DEVANAGARI SIGN HIGH SPACING DOT
U+0972e0 a5 b2DEVANAGARI LETTER CANDRA A
U+0973e0 a5 b3DEVANAGARI LETTER OE
U+0974e0 a5 b4DEVANAGARI LETTER OOE
U+0975e0 a5 b5DEVANAGARI LETTER AW
U+0976e0 a5 b6DEVANAGARI LETTER UE
U+0977e0 a5 b7DEVANAGARI LETTER UUE
U+0978e0 a5 b8DEVANAGARI LETTER MARWARI DDA
U+0979e0 a5 b9DEVANAGARI LETTER ZHA
U+097Ae0 a5 baDEVANAGARI LETTER HEAVY YA
U+097Be0 a5 bbDEVANAGARI LETTER GGA
U+097Ce0 a5 bcDEVANAGARI LETTER JJA
U+097De0 a5 bdDEVANAGARI LETTER GLOTTAL STOP
U+097Ee0 a5 beDEVANAGARI LETTER DDDA
U+097Fॿe0 a5 bfDEVANAGARI LETTER BBA
U+0980e0 a6 80BENGALI ANJI
U+0981e0 a6 81BENGALI SIGN CANDRABINDU
U+0982e0 a6 82BENGALI SIGN ANUSVARA
U+0983e0 a6 83BENGALI SIGN VISARGA
U+0984e0 a6 84
U+0985e0 a6 85BENGALI LETTER A
U+0986e0 a6 86BENGALI LETTER AA
U+0987e0 a6 87BENGALI LETTER I
U+0988e0 a6 88BENGALI LETTER II
U+0989e0 a6 89BENGALI LETTER U
U+098Ae0 a6 8aBENGALI LETTER UU
U+098Be0 a6 8bBENGALI LETTER VOCALIC R
U+098Ce0 a6 8cBENGALI LETTER VOCALIC L
U+098De0 a6 8d
U+098Ee0 a6 8e
U+098Fe0 a6 8fBENGALI LETTER E
U+0990e0 a6 90BENGALI LETTER AI
U+0991e0 a6 91
U+0992e0 a6 92
U+0993e0 a6 93BENGALI LETTER O
U+0994e0 a6 94BENGALI LETTER AU
U+0995e0 a6 95BENGALI LETTER KA
U+0996e0 a6 96BENGALI LETTER KHA
U+0997e0 a6 97BENGALI LETTER GA
U+0998e0 a6 98BENGALI LETTER GHA
U+0999e0 a6 99BENGALI LETTER NGA
U+099Ae0 a6 9aBENGALI LETTER CA
U+099Be0 a6 9bBENGALI LETTER CHA
U+099Ce0 a6 9cBENGALI LETTER JA
U+099De0 a6 9dBENGALI LETTER JHA
U+099Ee0 a6 9eBENGALI LETTER NYA
U+099Fe0 a6 9fBENGALI LETTER TTA
U+09A0e0 a6 a0BENGALI LETTER TTHA
U+09A1e0 a6 a1BENGALI LETTER DDA
U+09A2e0 a6 a2BENGALI LETTER DDHA
U+09A3e0 a6 a3BENGALI LETTER NNA
U+09A4e0 a6 a4BENGALI LETTER TA
U+09A5e0 a6 a5BENGALI LETTER THA
U+09A6e0 a6 a6BENGALI LETTER DA
U+09A7e0 a6 a7BENGALI LETTER DHA
U+09A8e0 a6 a8BENGALI LETTER NA
U+09A9e0 a6 a9
U+09AAe0 a6 aaBENGALI LETTER PA
U+09ABe0 a6 abBENGALI LETTER PHA
U+09ACe0 a6 acBENGALI LETTER BA
U+09ADe0 a6 adBENGALI LETTER BHA
U+09AEe0 a6 aeBENGALI LETTER MA
U+09AFe0 a6 afBENGALI LETTER YA
U+09B0e0 a6 b0BENGALI LETTER RA
U+09B1e0 a6 b1
U+09B2e0 a6 b2BENGALI LETTER LA
U+09B3e0 a6 b3
U+09B4e0 a6 b4
U+09B5e0 a6 b5
U+09B6e0 a6 b6BENGALI LETTER SHA
U+09B7e0 a6 b7BENGALI LETTER SSA
U+09B8e0 a6 b8BENGALI LETTER SA
U+09B9e0 a6 b9BENGALI LETTER HA
U+09BAe0 a6 ba
U+09BBe0 a6 bb
U+09BCe0 a6 bcBENGALI SIGN NUKTA
U+09BDe0 a6 bdBENGALI SIGN AVAGRAHA
U+09BEe0 a6 beBENGALI VOWEL SIGN AA
U+09BFিe0 a6 bfBENGALI VOWEL SIGN I
U+09C0e0 a7 80BENGALI VOWEL SIGN II
U+09C1e0 a7 81BENGALI VOWEL SIGN U
U+09C2e0 a7 82BENGALI VOWEL SIGN UU
U+09C3e0 a7 83BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC R
U+09C4e0 a7 84BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+09C5e0 a7 85
U+09C6e0 a7 86
U+09C7e0 a7 87BENGALI VOWEL SIGN E
U+09C8e0 a7 88BENGALI VOWEL SIGN AI
U+09C9e0 a7 89
U+09CAe0 a7 8a
U+09CBe0 a7 8bBENGALI VOWEL SIGN O
U+09CCe0 a7 8cBENGALI VOWEL SIGN AU
U+09CDe0 a7 8dBENGALI SIGN VIRAMA
U+09CEe0 a7 8eBENGALI LETTER KHANDA TA
U+09CFe0 a7 8f
U+09D0e0 a7 90
U+09D1e0 a7 91
U+09D2e0 a7 92
U+09D3e0 a7 93
U+09D4e0 a7 94
U+09D5e0 a7 95
U+09D6e0 a7 96
U+09D7e0 a7 97BENGALI AU LENGTH MARK
U+09D8e0 a7 98
U+09D9e0 a7 99
U+09DAe0 a7 9a
U+09DBe0 a7 9b
U+09DCe0 a7 9cBENGALI LETTER RRA
U+09DDe0 a7 9dBENGALI LETTER RHA
U+09DEe0 a7 9e
U+09DFe0 a7 9fBENGALI LETTER YYA
U+09E0e0 a7 a0BENGALI LETTER VOCALIC RR
U+09E1e0 a7 a1BENGALI LETTER VOCALIC LL
U+09E2e0 a7 a2BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC L
U+09E3e0 a7 a3BENGALI VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+09E4e0 a7 a4
U+09E5e0 a7 a5
U+09E6e0 a7 a6BENGALI DIGIT ZERO
U+09E7e0 a7 a7BENGALI DIGIT ONE
U+09E8e0 a7 a8BENGALI DIGIT TWO
U+09E9e0 a7 a9BENGALI DIGIT THREE
U+09EAe0 a7 aaBENGALI DIGIT FOUR
U+09EBe0 a7 abBENGALI DIGIT FIVE
U+09ECe0 a7 acBENGALI DIGIT SIX
U+09EDe0 a7 adBENGALI DIGIT SEVEN
U+09EEe0 a7 aeBENGALI DIGIT EIGHT
U+09EFe0 a7 afBENGALI DIGIT NINE
U+09F0e0 a7 b0BENGALI LETTER RA WITH MIDDLE DIAGONAL
U+09F1e0 a7 b1BENGALI LETTER RA WITH LOWER DIAGONAL
U+09F2e0 a7 b2BENGALI RUPEE MARK
U+09F3e0 a7 b3BENGALI RUPEE SIGN
U+09F4e0 a7 b4BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE
U+09F5e0 a7 b5BENGALI CURRENCY NUMERATOR TWO
U+09F6e0 a7 b6BENGALI CURRENCY NUMERATOR THREE
U+09F7e0 a7 b7BENGALI CURRENCY NUMERATOR FOUR
U+09F8e0 a7 b8BENGALI CURRENCY NUMERATOR ONE LESS THAN THE DENOMINATOR
U+09F9e0 a7 b9BENGALI CURRENCY DENOMINATOR SIXTEEN
U+09FAe0 a7 baBENGALI ISSHAR
U+09FBe0 a7 bbBENGALI GANDA MARK
U+09FCe0 a7 bcBENGALI LETTER VEDIC ANUSVARA
U+09FDe0 a7 bdBENGALI ABBREVIATION SIGN
U+09FEe0 a7 be
U+09FF৿e0 a7 bf