UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0800 to U+08FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

Unicode
code point
character UTF-8
(hex.)
name
U+0800e0 a0 80SAMARITAN LETTER ALAF
U+0801e0 a0 81SAMARITAN LETTER BIT
U+0802e0 a0 82SAMARITAN LETTER GAMAN
U+0803e0 a0 83SAMARITAN LETTER DALAT
U+0804e0 a0 84SAMARITAN LETTER IY
U+0805e0 a0 85SAMARITAN LETTER BAA
U+0806e0 a0 86SAMARITAN LETTER ZEN
U+0807e0 a0 87SAMARITAN LETTER IT
U+0808e0 a0 88SAMARITAN LETTER TIT
U+0809e0 a0 89SAMARITAN LETTER YUT
U+080Ae0 a0 8aSAMARITAN LETTER KAAF
U+080Be0 a0 8bSAMARITAN LETTER LABAT
U+080Ce0 a0 8cSAMARITAN LETTER MIM
U+080De0 a0 8dSAMARITAN LETTER NUN
U+080Ee0 a0 8eSAMARITAN LETTER SINGAAT
U+080Fe0 a0 8fSAMARITAN LETTER IN
U+0810e0 a0 90SAMARITAN LETTER FI
U+0811e0 a0 91SAMARITAN LETTER TSAADIY
U+0812e0 a0 92SAMARITAN LETTER QUF
U+0813e0 a0 93SAMARITAN LETTER RISH
U+0814e0 a0 94SAMARITAN LETTER SHAN
U+0815e0 a0 95SAMARITAN LETTER TAAF
U+0816e0 a0 96SAMARITAN MARK IN
U+0817e0 a0 97SAMARITAN MARK IN-ALAF
U+0818e0 a0 98SAMARITAN MARK OCCLUSION
U+0819e0 a0 99SAMARITAN MARK DAGESH
U+081Ae0 a0 9aSAMARITAN MODIFIER LETTER EPENTHETIC YUT
U+081Be0 a0 9bSAMARITAN MARK EPENTHETIC YUT
U+081Ce0 a0 9cSAMARITAN VOWEL SIGN LONG E
U+081De0 a0 9dSAMARITAN VOWEL SIGN E
U+081Ee0 a0 9eSAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG AA
U+081Fe0 a0 9fSAMARITAN VOWEL SIGN LONG AA
U+0820e0 a0 a0SAMARITAN VOWEL SIGN AA
U+0821e0 a0 a1SAMARITAN VOWEL SIGN OVERLONG A
U+0822e0 a0 a2SAMARITAN VOWEL SIGN LONG A
U+0823e0 a0 a3SAMARITAN VOWEL SIGN A
U+0824e0 a0 a4SAMARITAN MODIFIER LETTER SHORT A
U+0825e0 a0 a5SAMARITAN VOWEL SIGN SHORT A
U+0826e0 a0 a6SAMARITAN VOWEL SIGN LONG U
U+0827e0 a0 a7SAMARITAN VOWEL SIGN U
U+0828e0 a0 a8SAMARITAN MODIFIER LETTER I
U+0829e0 a0 a9SAMARITAN VOWEL SIGN LONG I
U+082Ae0 a0 aaSAMARITAN VOWEL SIGN I
U+082Be0 a0 abSAMARITAN VOWEL SIGN O
U+082Ce0 a0 acSAMARITAN VOWEL SIGN SUKUN
U+082De0 a0 adSAMARITAN MARK NEQUDAA
U+082Ee0 a0 ae
U+082Fe0 a0 af
U+0830e0 a0 b0SAMARITAN PUNCTUATION NEQUDAA
U+0831e0 a0 b1SAMARITAN PUNCTUATION AFSAAQ
U+0832e0 a0 b2SAMARITAN PUNCTUATION ANGED
U+0833e0 a0 b3SAMARITAN PUNCTUATION BAU
U+0834e0 a0 b4SAMARITAN PUNCTUATION ATMAAU
U+0835e0 a0 b5SAMARITAN PUNCTUATION SHIYYAALAA
U+0836e0 a0 b6SAMARITAN ABBREVIATION MARK
U+0837e0 a0 b7SAMARITAN PUNCTUATION MELODIC QITSA
U+0838e0 a0 b8SAMARITAN PUNCTUATION ZIQAA
U+0839e0 a0 b9SAMARITAN PUNCTUATION QITSA
U+083Ae0 a0 baSAMARITAN PUNCTUATION ZAEF
U+083Be0 a0 bbSAMARITAN PUNCTUATION TURU
U+083Ce0 a0 bcSAMARITAN PUNCTUATION ARKAANU
U+083De0 a0 bdSAMARITAN PUNCTUATION SOF MASHFAAT
U+083Ee0 a0 beSAMARITAN PUNCTUATION ANNAAU
U+083Fe0 a0 bf
U+0840e0 a1 80MANDAIC LETTER HALQA
U+0841e0 a1 81MANDAIC LETTER AB
U+0842e0 a1 82MANDAIC LETTER AG
U+0843e0 a1 83MANDAIC LETTER AD
U+0844e0 a1 84MANDAIC LETTER AH
U+0845e0 a1 85MANDAIC LETTER USHENNA
U+0846e0 a1 86MANDAIC LETTER AZ
U+0847e0 a1 87MANDAIC LETTER IT
U+0848e0 a1 88MANDAIC LETTER ATT
U+0849e0 a1 89MANDAIC LETTER AKSA
U+084Ae0 a1 8aMANDAIC LETTER AK
U+084Be0 a1 8bMANDAIC LETTER AL
U+084Ce0 a1 8cMANDAIC LETTER AM
U+084De0 a1 8dMANDAIC LETTER AN
U+084Ee0 a1 8eMANDAIC LETTER AS
U+084Fe0 a1 8fMANDAIC LETTER IN
U+0850e0 a1 90MANDAIC LETTER AP
U+0851e0 a1 91MANDAIC LETTER ASZ
U+0852e0 a1 92MANDAIC LETTER AQ
U+0853e0 a1 93MANDAIC LETTER AR
U+0854e0 a1 94MANDAIC LETTER ASH
U+0855e0 a1 95MANDAIC LETTER AT
U+0856e0 a1 96MANDAIC LETTER DUSHENNA
U+0857e0 a1 97MANDAIC LETTER KAD
U+0858e0 a1 98MANDAIC LETTER AIN
U+0859e0 a1 99MANDAIC AFFRICATION MARK
U+085Ae0 a1 9aMANDAIC VOCALIZATION MARK
U+085Be0 a1 9bMANDAIC GEMINATION MARK
U+085Ce0 a1 9c
U+085De0 a1 9d
U+085Ee0 a1 9eMANDAIC PUNCTUATION
U+085Fe0 a1 9f
U+0860e0 a1 a0SYRIAC LETTER MALAYALAM NGA
U+0861e0 a1 a1SYRIAC LETTER MALAYALAM JA
U+0862e0 a1 a2SYRIAC LETTER MALAYALAM NYA
U+0863e0 a1 a3SYRIAC LETTER MALAYALAM TTA
U+0864e0 a1 a4SYRIAC LETTER MALAYALAM NNA
U+0865e0 a1 a5SYRIAC LETTER MALAYALAM NNNA
U+0866e0 a1 a6SYRIAC LETTER MALAYALAM BHA
U+0867e0 a1 a7SYRIAC LETTER MALAYALAM RA
U+0868e0 a1 a8SYRIAC LETTER MALAYALAM LLA
U+0869e0 a1 a9SYRIAC LETTER MALAYALAM LLLA
U+086Ae0 a1 aaSYRIAC LETTER MALAYALAM SSA
U+086Be0 a1 ab
U+086Ce0 a1 ac
U+086De0 a1 ad
U+086Ee0 a1 ae
U+086Fe0 a1 af
U+0870e0 a1 b0
U+0871e0 a1 b1
U+0872e0 a1 b2
U+0873e0 a1 b3
U+0874e0 a1 b4
U+0875e0 a1 b5
U+0876e0 a1 b6
U+0877e0 a1 b7
U+0878e0 a1 b8
U+0879e0 a1 b9
U+087Ae0 a1 ba
U+087Be0 a1 bb
U+087Ce0 a1 bc
U+087De0 a1 bd
U+087Ee0 a1 be
U+087Fe0 a1 bf
U+0880e0 a2 80
U+0881e0 a2 81
U+0882e0 a2 82
U+0883e0 a2 83
U+0884e0 a2 84
U+0885e0 a2 85
U+0886e0 a2 86
U+0887e0 a2 87
U+0888e0 a2 88
U+0889e0 a2 89
U+088Ae0 a2 8a
U+088Be0 a2 8b
U+088Ce0 a2 8c
U+088De0 a2 8d
U+088Ee0 a2 8e
U+088Fe0 a2 8f
U+0890e0 a2 90
U+0891e0 a2 91
U+0892e0 a2 92
U+0893e0 a2 93
U+0894e0 a2 94
U+0895e0 a2 95
U+0896e0 a2 96
U+0897e0 a2 97
U+0898e0 a2 98
U+0899e0 a2 99
U+089Ae0 a2 9a
U+089Be0 a2 9b
U+089Ce0 a2 9c
U+089De0 a2 9d
U+089Ee0 a2 9e
U+089Fe0 a2 9f
U+08A0e0 a2 a0ARABIC LETTER BEH WITH SMALL V BELOW
U+08A1e0 a2 a1ARABIC LETTER BEH WITH HAMZA ABOVE
U+08A2e0 a2 a2ARABIC LETTER JEEM WITH TWO DOTS ABOVE
U+08A3e0 a2 a3ARABIC LETTER TAH WITH TWO DOTS ABOVE
U+08A4e0 a2 a4ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW AND THREE DOTS ABOVE
U+08A5e0 a2 a5ARABIC LETTER QAF WITH DOT BELOW
U+08A6e0 a2 a6ARABIC LETTER LAM WITH DOUBLE BAR
U+08A7e0 a2 a7ARABIC LETTER MEEM WITH THREE DOTS ABOVE
U+08A8e0 a2 a8ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND HAMZA ABOVE
U+08A9e0 a2 a9ARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND DOT ABOVE
U+08AAe0 a2 aaARABIC LETTER REH WITH LOOP
U+08ABe0 a2 abARABIC LETTER WAW WITH DOT WITHIN
U+08ACe0 a2 acARABIC LETTER ROHINGYA YEH
U+08ADe0 a2 adARABIC LETTER LOW ALEF
U+08AEe0 a2 aeARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS BELOW
U+08AFe0 a2 afARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS BELOW
U+08B0e0 a2 b0ARABIC LETTER GAF WITH INVERTED STROKE
U+08B1e0 a2 b1ARABIC LETTER STRAIGHT WAW
U+08B2e0 a2 b2ARABIC LETTER ZAIN WITH INVERTED V ABOVE
U+08B3e0 a2 b3ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS BELOW
U+08B4e0 a2 b4ARABIC LETTER KAF WITH DOT BELOW
U+08B5e0 a2 b5
U+08B6e0 a2 b6ARABIC LETTER BEH WITH SMALL MEEM ABOVE
U+08B7e0 a2 b7ARABIC LETTER PEH WITH SMALL MEEM ABOVE
U+08B8e0 a2 b8ARABIC LETTER TEH WITH SMALL TEH ABOVE
U+08B9e0 a2 b9ARABIC LETTER REH WITH SMALL NOON ABOVE
U+08BAe0 a2 baARABIC LETTER YEH WITH TWO DOTS BELOW AND SMALL NOON ABOVE
U+08BBe0 a2 bbARABIC LETTER AFRICAN FEH
U+08BCe0 a2 bcARABIC LETTER AFRICAN QAF
U+08BDe0 a2 bdARABIC LETTER AFRICAN NOON
U+08BEe0 a2 be
U+08BFe0 a2 bf
U+08C0e0 a3 80
U+08C1e0 a3 81
U+08C2e0 a3 82
U+08C3e0 a3 83
U+08C4e0 a3 84
U+08C5e0 a3 85
U+08C6e0 a3 86
U+08C7e0 a3 87
U+08C8e0 a3 88
U+08C9e0 a3 89
U+08CAe0 a3 8a
U+08CBe0 a3 8b
U+08CCe0 a3 8c
U+08CDe0 a3 8d
U+08CEe0 a3 8e
U+08CFe0 a3 8f
U+08D0e0 a3 90
U+08D1e0 a3 91
U+08D2e0 a3 92
U+08D3e0 a3 93
U+08D4e0 a3 94ARABIC SMALL HIGH WORD AR-RUB
U+08D5e0 a3 95ARABIC SMALL HIGH SAD
U+08D6e0 a3 96ARABIC SMALL HIGH AIN
U+08D7e0 a3 97ARABIC SMALL HIGH QAF
U+08D8e0 a3 98ARABIC SMALL HIGH NOON WITH KASRA
U+08D9e0 a3 99ARABIC SMALL LOW NOON WITH KASRA
U+08DAe0 a3 9aARABIC SMALL HIGH WORD ATH-THALATHA
U+08DBe0 a3 9bARABIC SMALL HIGH WORD AS-SAJDA
U+08DCe0 a3 9cARABIC SMALL HIGH WORD AN-NISF
U+08DDe0 a3 9dARABIC SMALL HIGH WORD SAKTA
U+08DEe0 a3 9eARABIC SMALL HIGH WORD QIF
U+08DFe0 a3 9fARABIC SMALL HIGH WORD WAQFA
U+08E0e0 a3 a0ARABIC SMALL HIGH FOOTNOTE MARKER
U+08E1e0 a3 a1ARABIC SMALL HIGH SIGN SAFHA
U+08E2e0 a3 a2ARABIC DISPUTED END OF AYAH
U+08E3e0 a3 a3ARABIC TURNED DAMMA BELOW
U+08E4e0 a3 a4ARABIC CURLY FATHA
U+08E5e0 a3 a5ARABIC CURLY DAMMA
U+08E6e0 a3 a6ARABIC CURLY KASRA
U+08E7e0 a3 a7ARABIC CURLY FATHATAN
U+08E8e0 a3 a8ARABIC CURLY DAMMATAN
U+08E9e0 a3 a9ARABIC CURLY KASRATAN
U+08EAe0 a3 aaARABIC TONE ONE DOT ABOVE
U+08EBe0 a3 abARABIC TONE TWO DOTS ABOVE
U+08ECe0 a3 acARABIC TONE LOOP ABOVE
U+08EDe0 a3 adARABIC TONE ONE DOT BELOW
U+08EEe0 a3 aeARABIC TONE TWO DOTS BELOW
U+08EFe0 a3 afARABIC TONE LOOP BELOW
U+08F0e0 a3 b0ARABIC OPEN FATHATAN
U+08F1e0 a3 b1ARABIC OPEN DAMMATAN
U+08F2e0 a3 b2ARABIC OPEN KASRATAN
U+08F3e0 a3 b3ARABIC SMALL HIGH WAW
U+08F4e0 a3 b4ARABIC FATHA WITH RING
U+08F5e0 a3 b5ARABIC FATHA WITH DOT ABOVE
U+08F6e0 a3 b6ARABIC KASRA WITH DOT BELOW
U+08F7e0 a3 b7ARABIC LEFT ARROWHEAD ABOVE
U+08F8e0 a3 b8ARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE
U+08F9e0 a3 b9ARABIC LEFT ARROWHEAD BELOW
U+08FAe0 a3 baARABIC RIGHT ARROWHEAD BELOW
U+08FBe0 a3 bbARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE
U+08FCe0 a3 bcARABIC DOUBLE RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT
U+08FDe0 a3 bdARABIC RIGHT ARROWHEAD ABOVE WITH DOT
U+08FEe0 a3 beARABIC DAMMA WITH DOT
U+08FFe0 a3 bfARABIC MARK SIDEWAYS NOON GHUNNA