UTF-8 encoding table and Unicode characters

page with code points U+0100 to U+02FF

We need your support - If you like us - feel free to share.

help/imprint (Data Protection)

page format standard · w/o parameter choice · print view
language German · English
code positions per page 128 · 256 · 512 · 1024
display format for
UTF-8 encoding
hex. · decimal · hex. (0x) · octal · binary · for Perl string literals · One Latin-1 char per byte · no display
Unicode character names not displayed · displayed · also display deprecated Unicode 1.0 names
links for adding char to text displayed · not displayed
numerical HTML encoding
of the Unicode character
not displayed · decimal · hexadecimal
HTML 4.0 character entities displayed · not displayed
text accumulator (characters are added by clicking on the respective "append" link)
display ĨŨ
simple
editing functions
append space · delete last character · clear accumulator
Unicode U+0128 U+0168
UTF-8 196 168 197 168
HTML ĨŨ
Unicode
code point
character UTF-8
(dec.)
numerical HTML encoding
of the Unicode character
U+0100Ā196 128ĀĀ
U+0101ā196 129āā
U+0102Ă196 130ĂĂ
U+0103ă196 131ăă
U+0104Ą196 132ĄĄ
U+0105ą196 133ąą
U+0106Ć196 134ĆĆ
U+0107ć196 135ćć
U+0108Ĉ196 136ĈĈ
U+0109ĉ196 137ĉĉ
U+010AĊ196 138ĊĊ
U+010Bċ196 139ċċ
U+010CČ196 140ČČ
U+010Dč196 141čč
U+010EĎ196 142ĎĎ
U+010Fď196 143ďď
U+0110Đ196 144ĐĐ
U+0111đ196 145đđ
U+0112Ē196 146ĒĒ
U+0113ē196 147ēē
U+0114Ĕ196 148ĔĔ
U+0115ĕ196 149ĕĕ
U+0116Ė196 150ĖĖ
U+0117ė196 151ėė
U+0118Ę196 152ĘĘ
U+0119ę196 153ęę
U+011AĚ196 154ĚĚ
U+011Bě196 155ěě
U+011CĜ196 156ĜĜ
U+011Dĝ196 157ĝĝ
U+011EĞ196 158ĞĞ
U+011Fğ196 159ğğ
U+0120Ġ196 160ĠĠ
U+0121ġ196 161ġġ
U+0122Ģ196 162ĢĢ
U+0123ģ196 163ģģ
U+0124Ĥ196 164ĤĤ
U+0125ĥ196 165ĥĥ
U+0126Ħ196 166ĦĦ
U+0127ħ196 167ħħ
U+0128Ĩ196 168ĨĨ
U+0129ĩ196 169ĩĩ
U+012AĪ196 170ĪĪ
U+012Bī196 171īī
U+012CĬ196 172ĬĬ
U+012Dĭ196 173ĭĭ
U+012EĮ196 174ĮĮ
U+012Fį196 175įį
U+0130İ196 176İİ
U+0131ı196 177ıı
U+0132IJ196 178IJIJ
U+0133ij196 179ijij
U+0134Ĵ196 180ĴĴ
U+0135ĵ196 181ĵĵ
U+0136Ķ196 182ĶĶ
U+0137ķ196 183ķķ
U+0138ĸ196 184ĸĸ
U+0139Ĺ196 185ĹĹ
U+013Aĺ196 186ĺĺ
U+013BĻ196 187ĻĻ
U+013Cļ196 188ļļ
U+013DĽ196 189ĽĽ
U+013Eľ196 190ľľ
U+013FĿ196 191ĿĿ
U+0140ŀ197 128ŀŀ
U+0141Ł197 129ŁŁ
U+0142ł197 130łł
U+0143Ń197 131ŃŃ
U+0144ń197 132ńń
U+0145Ņ197 133ŅŅ
U+0146ņ197 134ņņ
U+0147Ň197 135ŇŇ
U+0148ň197 136ňň
U+0149ʼn197 137ʼnʼn
U+014AŊ197 138ŊŊ
U+014Bŋ197 139ŋŋ
U+014CŌ197 140ŌŌ
U+014Dō197 141ōō
U+014EŎ197 142ŎŎ
U+014Fŏ197 143ŏŏ
U+0150Ő197 144ŐŐ
U+0151ő197 145őő
U+0152Œ197 146ŒŒ
U+0153œ197 147œœ
U+0154Ŕ197 148ŔŔ
U+0155ŕ197 149ŕŕ
U+0156Ŗ197 150ŖŖ
U+0157ŗ197 151ŗŗ
U+0158Ř197 152ŘŘ
U+0159ř197 153řř
U+015AŚ197 154ŚŚ
U+015Bś197 155śś
U+015CŜ197 156ŜŜ
U+015Dŝ197 157ŝŝ
U+015EŞ197 158ŞŞ
U+015Fş197 159şş
U+0160Š197 160ŠŠ
U+0161š197 161šš
U+0162Ţ197 162ŢŢ
U+0163ţ197 163ţţ
U+0164Ť197 164ŤŤ
U+0165ť197 165ťť
U+0166Ŧ197 166ŦŦ
U+0167ŧ197 167ŧŧ
U+0168Ũ197 168ŨŨ
U+0169ũ197 169ũũ
U+016AŪ197 170ŪŪ
U+016Bū197 171ūū
U+016CŬ197 172ŬŬ
U+016Dŭ197 173ŭŭ
U+016EŮ197 174ŮŮ
U+016Fů197 175ůů
U+0170Ű197 176ŰŰ
U+0171ű197 177űű
U+0172Ų197 178ŲŲ
U+0173ų197 179ųų
U+0174Ŵ197 180ŴŴ
U+0175ŵ197 181ŵŵ
U+0176Ŷ197 182ŶŶ
U+0177ŷ197 183ŷŷ
U+0178Ÿ197 184ŸŸ
U+0179Ź197 185ŹŹ
U+017Aź197 186źź
U+017BŻ197 187ŻŻ
U+017Cż197 188żż
U+017DŽ197 189ŽŽ
U+017Ež197 190žž
U+017Fſ197 191ſſ
U+0180ƀ198 128ƀƀ
U+0181Ɓ198 129ƁƁ
U+0182Ƃ198 130ƂƂ
U+0183ƃ198 131ƃƃ
U+0184Ƅ198 132ƄƄ
U+0185ƅ198 133ƅƅ
U+0186Ɔ198 134ƆƆ
U+0187Ƈ198 135ƇƇ
U+0188ƈ198 136ƈƈ
U+0189Ɖ198 137ƉƉ
U+018AƊ198 138ƊƊ
U+018BƋ198 139ƋƋ
U+018Cƌ198 140ƌƌ
U+018Dƍ198 141ƍƍ
U+018EƎ198 142ƎƎ
U+018FƏ198 143ƏƏ
U+0190Ɛ198 144ƐƐ
U+0191Ƒ198 145ƑƑ
U+0192ƒ198 146ƒƒ
U+0193Ɠ198 147ƓƓ
U+0194Ɣ198 148ƔƔ
U+0195ƕ198 149ƕƕ
U+0196Ɩ198 150ƖƖ
U+0197Ɨ198 151ƗƗ
U+0198Ƙ198 152ƘƘ
U+0199ƙ198 153ƙƙ
U+019Aƚ198 154ƚƚ
U+019Bƛ198 155ƛƛ
U+019CƜ198 156ƜƜ
U+019DƝ198 157ƝƝ
U+019Eƞ198 158ƞƞ
U+019FƟ198 159ƟƟ
U+01A0Ơ198 160ƠƠ
U+01A1ơ198 161ơơ
U+01A2Ƣ198 162ƢƢ
U+01A3ƣ198 163ƣƣ
U+01A4Ƥ198 164ƤƤ
U+01A5ƥ198 165ƥƥ
U+01A6Ʀ198 166ƦƦ
U+01A7Ƨ198 167ƧƧ
U+01A8ƨ198 168ƨƨ
U+01A9Ʃ198 169ƩƩ
U+01AAƪ198 170ƪƪ
U+01ABƫ198 171ƫƫ
U+01ACƬ198 172ƬƬ
U+01ADƭ198 173ƭƭ
U+01AEƮ198 174ƮƮ
U+01AFƯ198 175ƯƯ
U+01B0ư198 176ưư
U+01B1Ʊ198 177ƱƱ
U+01B2Ʋ198 178ƲƲ
U+01B3Ƴ198 179ƳƳ
U+01B4ƴ198 180ƴƴ
U+01B5Ƶ198 181ƵƵ
U+01B6ƶ198 182ƶƶ
U+01B7Ʒ198 183ƷƷ
U+01B8Ƹ198 184ƸƸ
U+01B9ƹ198 185ƹƹ
U+01BAƺ198 186ƺƺ
U+01BBƻ198 187ƻƻ
U+01BCƼ198 188ƼƼ
U+01BDƽ198 189ƽƽ
U+01BEƾ198 190ƾƾ
U+01BFƿ198 191ƿƿ
U+01C0ǀ199 128ǀǀ
U+01C1ǁ199 129ǁǁ
U+01C2ǂ199 130ǂǂ
U+01C3ǃ199 131ǃǃ
U+01C4DŽ199 132DŽDŽ
U+01C5Dž199 133DžDž
U+01C6dž199 134dždž
U+01C7LJ199 135LJLJ
U+01C8Lj199 136LjLj
U+01C9lj199 137ljlj
U+01CANJ199 138NJNJ
U+01CBNj199 139NjNj
U+01CCnj199 140njnj
U+01CDǍ199 141ǍǍ
U+01CEǎ199 142ǎǎ
U+01CFǏ199 143ǏǏ
U+01D0ǐ199 144ǐǐ
U+01D1Ǒ199 145ǑǑ
U+01D2ǒ199 146ǒǒ
U+01D3Ǔ199 147ǓǓ
U+01D4ǔ199 148ǔǔ
U+01D5Ǖ199 149ǕǕ
U+01D6ǖ199 150ǖǖ
U+01D7Ǘ199 151ǗǗ
U+01D8ǘ199 152ǘǘ
U+01D9Ǚ199 153ǙǙ
U+01DAǚ199 154ǚǚ
U+01DBǛ199 155ǛǛ
U+01DCǜ199 156ǜǜ
U+01DDǝ199 157ǝǝ
U+01DEǞ199 158ǞǞ
U+01DFǟ199 159ǟǟ
U+01E0Ǡ199 160ǠǠ
U+01E1ǡ199 161ǡǡ
U+01E2Ǣ199 162ǢǢ
U+01E3ǣ199 163ǣǣ
U+01E4Ǥ199 164ǤǤ
U+01E5ǥ199 165ǥǥ
U+01E6Ǧ199 166ǦǦ
U+01E7ǧ199 167ǧǧ
U+01E8Ǩ199 168ǨǨ
U+01E9ǩ199 169ǩǩ
U+01EAǪ199 170ǪǪ
U+01EBǫ199 171ǫǫ
U+01ECǬ199 172ǬǬ
U+01EDǭ199 173ǭǭ
U+01EEǮ199 174ǮǮ
U+01EFǯ199 175ǯǯ
U+01F0ǰ199 176ǰǰ
U+01F1DZ199 177DZDZ
U+01F2Dz199 178DzDz
U+01F3dz199 179dzdz
U+01F4Ǵ199 180ǴǴ
U+01F5ǵ199 181ǵǵ
U+01F6Ƕ199 182ǶǶ
U+01F7Ƿ199 183ǷǷ
U+01F8Ǹ199 184ǸǸ
U+01F9ǹ199 185ǹǹ
U+01FAǺ199 186ǺǺ
U+01FBǻ199 187ǻǻ
U+01FCǼ199 188ǼǼ
U+01FDǽ199 189ǽǽ
U+01FEǾ199 190ǾǾ
U+01FFǿ199 191ǿǿ
U+0200Ȁ200 128ȀȀ
U+0201ȁ200 129ȁȁ
U+0202Ȃ200 130ȂȂ
U+0203ȃ200 131ȃȃ
U+0204Ȅ200 132ȄȄ
U+0205ȅ200 133ȅȅ
U+0206Ȇ200 134ȆȆ
U+0207ȇ200 135ȇȇ
U+0208Ȉ200 136ȈȈ
U+0209ȉ200 137ȉȉ
U+020AȊ200 138ȊȊ
U+020Bȋ200 139ȋȋ
U+020CȌ200 140ȌȌ
U+020Dȍ200 141ȍȍ
U+020EȎ200 142ȎȎ
U+020Fȏ200 143ȏȏ
U+0210Ȑ200 144ȐȐ
U+0211ȑ200 145ȑȑ
U+0212Ȓ200 146ȒȒ
U+0213ȓ200 147ȓȓ
U+0214Ȕ200 148ȔȔ
U+0215ȕ200 149ȕȕ
U+0216Ȗ200 150ȖȖ
U+0217ȗ200 151ȗȗ
U+0218Ș200 152ȘȘ
U+0219ș200 153șș
U+021AȚ200 154ȚȚ
U+021Bț200 155țț
U+021CȜ200 156ȜȜ
U+021Dȝ200 157ȝȝ
U+021EȞ200 158ȞȞ
U+021Fȟ200 159ȟȟ
U+0220Ƞ200 160ȠȠ
U+0221ȡ200 161ȡȡ
U+0222Ȣ200 162ȢȢ
U+0223ȣ200 163ȣȣ
U+0224Ȥ200 164ȤȤ
U+0225ȥ200 165ȥȥ
U+0226Ȧ200 166ȦȦ
U+0227ȧ200 167ȧȧ
U+0228Ȩ200 168ȨȨ
U+0229ȩ200 169ȩȩ
U+022AȪ200 170ȪȪ
U+022Bȫ200 171ȫȫ
U+022CȬ200 172ȬȬ
U+022Dȭ200 173ȭȭ
U+022EȮ200 174ȮȮ
U+022Fȯ200 175ȯȯ
U+0230Ȱ200 176ȰȰ
U+0231ȱ200 177ȱȱ
U+0232Ȳ200 178ȲȲ
U+0233ȳ200 179ȳȳ
U+0234ȴ200 180ȴȴ
U+0235ȵ200 181ȵȵ
U+0236ȶ200 182ȶȶ
U+0237ȷ200 183ȷȷ
U+0238ȸ200 184ȸȸ
U+0239ȹ200 185ȹȹ
U+023AȺ200 186ȺȺ
U+023BȻ200 187ȻȻ
U+023Cȼ200 188ȼȼ
U+023DȽ200 189ȽȽ
U+023EȾ200 190ȾȾ
U+023Fȿ200 191ȿȿ
U+0240ɀ201 128ɀɀ
U+0241Ɂ201 129ɁɁ
U+0242ɂ201 130ɂɂ
U+0243Ƀ201 131ɃɃ
U+0244Ʉ201 132ɄɄ
U+0245Ʌ201 133ɅɅ
U+0246Ɇ201 134ɆɆ
U+0247ɇ201 135ɇɇ
U+0248Ɉ201 136ɈɈ
U+0249ɉ201 137ɉɉ
U+024AɊ201 138ɊɊ
U+024Bɋ201 139ɋɋ
U+024CɌ201 140ɌɌ
U+024Dɍ201 141ɍɍ
U+024EɎ201 142ɎɎ
U+024Fɏ201 143ɏɏ
U+0250ɐ201 144ɐɐ
U+0251ɑ201 145ɑɑ
U+0252ɒ201 146ɒɒ
U+0253ɓ201 147ɓɓ
U+0254ɔ201 148ɔɔ
U+0255ɕ201 149ɕɕ
U+0256ɖ201 150ɖɖ
U+0257ɗ201 151ɗɗ
U+0258ɘ201 152ɘɘ
U+0259ə201 153əə
U+025Aɚ201 154ɚɚ
U+025Bɛ201 155ɛɛ
U+025Cɜ201 156ɜɜ
U+025Dɝ201 157ɝɝ
U+025Eɞ201 158ɞɞ
U+025Fɟ201 159ɟɟ
U+0260ɠ201 160ɠɠ
U+0261ɡ201 161ɡɡ
U+0262ɢ201 162ɢɢ
U+0263ɣ201 163ɣɣ
U+0264ɤ201 164ɤɤ
U+0265ɥ201 165ɥɥ
U+0266ɦ201 166ɦɦ
U+0267ɧ201 167ɧɧ
U+0268ɨ201 168ɨɨ
U+0269ɩ201 169ɩɩ
U+026Aɪ201 170ɪɪ
U+026Bɫ201 171ɫɫ
U+026Cɬ201 172ɬɬ
U+026Dɭ201 173ɭɭ
U+026Eɮ201 174ɮɮ
U+026Fɯ201 175ɯɯ
U+0270ɰ201 176ɰɰ
U+0271ɱ201 177ɱɱ
U+0272ɲ201 178ɲɲ
U+0273ɳ201 179ɳɳ
U+0274ɴ201 180ɴɴ
U+0275ɵ201 181ɵɵ
U+0276ɶ201 182ɶɶ
U+0277ɷ201 183ɷɷ
U+0278ɸ201 184ɸɸ
U+0279ɹ201 185ɹɹ
U+027Aɺ201 186ɺɺ
U+027Bɻ201 187ɻɻ
U+027Cɼ201 188ɼɼ
U+027Dɽ201 189ɽɽ
U+027Eɾ201 190ɾɾ
U+027Fɿ201 191ɿɿ
U+0280ʀ202 128ʀʀ
U+0281ʁ202 129ʁʁ
U+0282ʂ202 130ʂʂ
U+0283ʃ202 131ʃʃ
U+0284ʄ202 132ʄʄ
U+0285ʅ202 133ʅʅ
U+0286ʆ202 134ʆʆ
U+0287ʇ202 135ʇʇ
U+0288ʈ202 136ʈʈ
U+0289ʉ202 137ʉʉ
U+028Aʊ202 138ʊʊ
U+028Bʋ202 139ʋʋ
U+028Cʌ202 140ʌʌ
U+028Dʍ202 141ʍʍ
U+028Eʎ202 142ʎʎ
U+028Fʏ202 143ʏʏ
U+0290ʐ202 144ʐʐ
U+0291ʑ202 145ʑʑ
U+0292ʒ202 146ʒʒ
U+0293ʓ202 147ʓʓ
U+0294ʔ202 148ʔʔ
U+0295ʕ202 149ʕʕ
U+0296ʖ202 150ʖʖ
U+0297ʗ202 151ʗʗ
U+0298ʘ202 152ʘʘ
U+0299ʙ202 153ʙʙ
U+029Aʚ202 154ʚʚ
U+029Bʛ202 155ʛʛ
U+029Cʜ202 156ʜʜ
U+029Dʝ202 157ʝʝ
U+029Eʞ202 158ʞʞ
U+029Fʟ202 159ʟʟ
U+02A0ʠ202 160ʠʠ
U+02A1ʡ202 161ʡʡ
U+02A2ʢ202 162ʢʢ
U+02A3ʣ202 163ʣʣ
U+02A4ʤ202 164ʤʤ
U+02A5ʥ202 165ʥʥ
U+02A6ʦ202 166ʦʦ
U+02A7ʧ202 167ʧʧ
U+02A8ʨ202 168ʨʨ
U+02A9ʩ202 169ʩʩ
U+02AAʪ202 170ʪʪ
U+02ABʫ202 171ʫʫ
U+02ACʬ202 172ʬʬ
U+02ADʭ202 173ʭʭ
U+02AEʮ202 174ʮʮ
U+02AFʯ202 175ʯʯ
U+02B0ʰ202 176ʰʰ
U+02B1ʱ202 177ʱʱ
U+02B2ʲ202 178ʲʲ
U+02B3ʳ202 179ʳʳ
U+02B4ʴ202 180ʴʴ
U+02B5ʵ202 181ʵʵ
U+02B6ʶ202 182ʶʶ
U+02B7ʷ202 183ʷʷ
U+02B8ʸ202 184ʸʸ
U+02B9ʹ202 185ʹʹ
U+02BAʺ202 186ʺʺ
U+02BBʻ202 187ʻʻ
U+02BCʼ202 188ʼʼ
U+02BDʽ202 189ʽʽ
U+02BEʾ202 190ʾʾ
U+02BFʿ202 191ʿʿ
U+02C0ˀ203 128ˀˀ
U+02C1ˁ203 129ˁˁ
U+02C2˂203 130˂˂
U+02C3˃203 131˃˃
U+02C4˄203 132˄˄
U+02C5˅203 133˅˅
U+02C6ˆ203 134ˆˆ
U+02C7ˇ203 135ˇˇ
U+02C8ˈ203 136ˈˈ
U+02C9ˉ203 137ˉˉ
U+02CAˊ203 138ˊˊ
U+02CBˋ203 139ˋˋ
U+02CCˌ203 140ˌˌ
U+02CDˍ203 141ˍˍ
U+02CEˎ203 142ˎˎ
U+02CFˏ203 143ˏˏ
U+02D0ː203 144ːː
U+02D1ˑ203 145ˑˑ
U+02D2˒203 146˒˒
U+02D3˓203 147˓˓
U+02D4˔203 148˔˔
U+02D5˕203 149˕˕
U+02D6˖203 150˖˖
U+02D7˗203 151˗˗
U+02D8˘203 152˘˘
U+02D9˙203 153˙˙
U+02DA˚203 154˚˚
U+02DB˛203 155˛˛
U+02DC˜203 156˜˜
U+02DD˝203 157˝˝
U+02DE˞203 158˞˞
U+02DF˟203 159˟˟
U+02E0ˠ203 160ˠˠ
U+02E1ˡ203 161ˡˡ
U+02E2ˢ203 162ˢˢ
U+02E3ˣ203 163ˣˣ
U+02E4ˤ203 164ˤˤ
U+02E5˥203 165˥˥
U+02E6˦203 166˦˦
U+02E7˧203 167˧˧
U+02E8˨203 168˨˨
U+02E9˩203 169˩˩
U+02EA˪203 170˪˪
U+02EB˫203 171˫˫
U+02ECˬ203 172ˬˬ
U+02ED˭203 173˭˭
U+02EEˮ203 174ˮˮ
U+02EF˯203 175˯˯
U+02F0˰203 176˰˰
U+02F1˱203 177˱˱
U+02F2˲203 178˲˲
U+02F3˳203 179˳˳
U+02F4˴203 180˴˴
U+02F5˵203 181˵˵
U+02F6˶203 182˶˶
U+02F7˷203 183˷˷
U+02F8˸203 184˸˸
U+02F9˹203 185˹˹
U+02FA˺203 186˺˺
U+02FB˻203 187˻˻
U+02FC˼203 188˼˼
U+02FD˽203 189˽˽
U+02FE˾203 190˾˾
U+02FF˿203 191˿˿